Kategoria: Implanty

Znaczenie implantologii dla pacjenta

Jedno z największych praktycznych znaczeń ma dla pacjenta komfort użytkowania, implant jest bardzo zbliżony do komfortu użytkowania własnych zębów i stanowi wielką przewagę nad wszystkimi istniejącymi rodzajami ruchomych uzupełnień protetycznych.

Implantologia – dobra czy zła?

Implanty zakłada stomatolog i są wykonane z tytanu w kształcie śruby o precyzyjnie określonej powierzchni i kształcie, która jest wprowadzana do kości żuchwy i szczęki w miejscu utraconego korzenia zęba.

Wszczep inaczej nazywany implanty

Jak wiadomo implanty to inaczej wszczep jest to w języku bardziej ogólnym ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty,